plot

Plot คืออะไร ?

posted on 28 May 2008 15:12 by shortfilm609

พล็อต คือ อะไร? เรามีคำตอบให้ จากแหล่งข้อมูลเดิมอีกเช่นกัน

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=konsilps&id=42

องค์ประกอบโครงเรื่อง (Plot)

1.การเปิดเรื่อง คือการเปิดเหตุการณ์ให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องเดิม
เข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการแนะนำตัวละครเอก ตัวละครขัดแย้ง ตัวละครสนับสนุนต่างๆ

2.การเตรียมจุดเกิดเรื่อง คือเหตุการณ์ชี้นำ ว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ลางร้าย

3.จุดเริ่มเรื่อง คือจุดที่เกิดความขัดแย้ง(Conflict) ทำให้ชีวิตตัวละครหลักเปลี่ยนไป
ความขัดแย้งอาจเกิดกับใจตัวเอง เกิดกับมนุษย์ด้วยกัน เกิดกับสังคม เกิดกับธรรมชาติ หรือเกิดกับโชคชะตา

4.เหตุการณ์กระตุ้น คือเหตุการณ์ที่ปมปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ตัวละครหลักพบปัญหามากขึ้น

5.ความยุ่งยากซับซ้อน คือเหตุการณ์ขัดแย้ง (Conflict) ที่เกิดเพิ่มขึ้น
ทำให้ชีวิตตัวละครหลักมีอุปสรรคมากขึ้นไปอีก

6.ช่วงวิกฤต คือเหตุการณ์ขัดแย้งที่ยิ่งทวีความรุนแรง มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
เป็นช่วงที่ตัวละครหลักต้องเลือกวิธีแก้ ไขปัญหาหรือหาทางออก

7.จุดสูงสุดหรือจุดแตกหัก เมื่อเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงยิ่งขึ้น
ตัวละครหลักตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีผลต่อความรู้สึก
และอารมณ์ขั้นรุนแรงสูงสุดทั้งต่อตัวเอง จุดหักเห เปลี่ยนแปลงและไม่มีวันหวนกลับคืนได้

8.การค้นพบ (อาจจะอยู่ระหว่างจุดวิกฤติกับจุดสูงสุดก็ได้) ตัวละครหลักอาจค้นพบความจริงที่ปรากฎขึ้น
จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เเต่นำไปสู่การผกผันของชีวิตตัวละครในอีกสถานการณ์ที่ตามมา
9.
การคลี่คลาย เป็นเหตุการณ์หลังจุดแตกหัก ถ้าคลี่คลายไปทางที่ดี จะนำไปสู่การจบแบบมีความสุข
ถ้าคลี่คลายไปทางสูญเสีย จะนำไปสู่การจบแบบมีความทุกข์โศก

บทจะสนุกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การดำเนินเรื่อง ว่าผู้เขียนจะสามารถสร้างความระทึกใจให้ผู้ชมได้เพียงใด
หากผู้เขียนทำให้ผู้ชมติดตามเรื่อง เอาใจช่วยตัวละครตลอดเวลาที่เขาเผชิญอุปสรรค หมายความว่า
บทเรื่องนั้น ประสบความสำเร็จแล้ว

 

บทที่ดีควรเสนอแนวคิดเพียงบางอย่าง ไม่ใช่เสนอทุกอย่าง ผู้เขียนควรหาวิธีถ่ายทอดแก่นความคิด
ให้ผู้ชมเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเมื่อชมละครจบ

ตัวละครควรมีบุคลิกลักษณะที่เด่นชัดเป็นพิเศษตรงกันข้ามกับ THEME ของเรื่อง
เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น