สวัสดีค่า~  สำหรับหัวข้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก   http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=konsilps&id=42

โดยคุณ  ฅนศิลป์     ซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย ยังไงก็ลองอ่านกันเลยนะคะ 

( เชิญดื่มด่ำกันได้ตามสบาย )

ป.ล.มุขข้างบนนี้สงวนให้เด็ก วัฒโนฯ ผู้เคยเรียนกับอ.มณเฑียร โดย เฉพาะ 555+

ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์สั้น

1. ความยาว (Lenght)
.....
ภาพยนตร์สั้นมักมีความยาวตั้งแต่ 1 – 30 นาที ขึ้นอยู่กับความพอดีและลงตัว

.....
ความพอดี หรือความลงตัว อยู่ที่หนังสามารถตอบสนองเรื่องราวได้อย่างน่าพอใจหรือยัง

.....
ความยาวจึงขึ้นอยู่กับผู้กำกับที่จะตัดสินใจว่า การเล่าเรื่องเกินพอดี หรือขาดความพอดีหรือไม่

ซึ่งการขาดความพอดี หรือการเกินความพอดี จะส่งผลให้หนังอืดอาดยืดยาด หรือหนังเร็วจนเรื่องขาดหายไป

ทำให้ดูไม่รู้เรื่อง
สำหรับหนังของมือใหม่มักมีข้อบกพร่อง คือ กังวลว่าคนดูจะไม่รู้เรื่อง จึงมักพูดมาก จนน่าเบื่อ หรือ

ความอ่อนประสบการณ์ทำให้ไม่สามารถแตกช็อตให้คนดูเข้าใจเรื่องได้
จึงกลายเป็นหนังที่ห้วนและดูไม่รู้เรื่อง
 

2. แก่นเรื่อง (Theme)
.....
แก่นเรื่อง คือ สาระหรือจุดเป้าหมายที่เรากำลังพยายามเข้าถึง

.....
แก่นเรื่อง คือ ความคิดลึกซึ้งที่เป็นนามธรรม หรือ ความคิดที่ยึดโครงสร้างของเรื่อง

และนำเสนอผ่านตัวละคร เป็นแอ๊กชั่นของการแสดงทั้งหมด
.....
แก่นเรื่องเป็นศูนย์กลางความคิดหลักที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ผู้กำกับต้องการสื่อสารกับคนดู
...........**
สำคัญมาก**..........หนังสั้นควรมีความคิดหลักประการเดียว มิฉะนั้นจะทำให้เรื่องซับซ้อน

ต้องใช้วิธีเล่าเรื่องแบบหนังที่มีความยาวทั่วไป

.....
ความคิดหลักไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับคนดูเสมอไป แต่ให้คนดูมีโอกาสไตร่ตรองสำรวจความคิดของตนเอง

เป็นการจุดจินตนาการและทำให้เกิดความคิดทางสติปัญญาขึ้น
 

3. ความขัดแย้ง (Conflict)
.....
เป็นการกำหนดความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวละคร

หรือเป็นเป้าหมายที่ตัวละครต้องการจะไปให้ถึง
.....
แล้วเรา (ผู้เขียนบท) จะสร้างอุปสรรคให้ตัวละครแก้ปัญหา หรือสร้างวิธีการต่าง ๆ

นานาให้ตัวละครไปสู่เป้าหมายอย่างยากเย็น
.....
การสร้างความขัดแย้ง ผู้เขียนบทต้องเริ่มวางประเด็นของเรื่องไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือเขียนบท

เป็นประโยคสำคัญ

ความขัดแย้งมีหลายประเภท คือ

-
ความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง

-
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

-
ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม

-
ความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ


4. เหตุการณ์เดียว (One Primary Event)
.....
เหตุการณ์หลักในหนังสั้น ควรมีเพียงเหตุการณ์เดียว ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อาจจะกินระยะเวลาในหนังหลายวันหรือหลายอาทิตย์ก็ได้ ที่เป็นเช่นนี้ทำให้เนื้อเรื่องดูง่าย ไม่ซับซ้อน
มีความยาวไม่มากนัก
.....
ใช้เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียวในการเล่าเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา

5. ตัวละครเดียว (One Major Character)
.....
ตัวละครในภาพยนตร์ คือ การแสดงของคนที่มีบุคลิกลักษณะตามที่เราเลือกไว้

เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการแสดง
.....
ตัวละคร คือ มุมมอง หรือวิธีมองโลก (ซึ่งสามารถหมายถึง วิสัยทัศน์)

หรือวิธีที่ตัวละครมองโลกในแง่มุมต่าง ๆ
.....
หนังสั้นจะใช้ตัวละครหลักเพียงตัวเดียว และผู้เขียนจำเป็นต้องสร้างให้ตัวละครให้มีความน่าสนใจ

และใช้ตัวละครหลักไปสัมพันธ์กับตัวละครอื่น หรือปัญหาอื่น
แล้วเปิดเผยให้คนดูเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจ

6. ความต้องการ (Need & Want)
.....
ความต้องการของตัวละคร คือ สิ่งที่ตัวละครอยากได้ อยากมี อยากเป็น ต้องการให้ได้มา

ต้องการบรรลุในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหว่างเนื้อหาของเรื่องราว
.....
ผู้เขียนต้องกำหนดความต้องการของตัวละครก่อนเขียนบท โดยกำหนดว่า

.........
อะไร ? คือความต้องการของตัวละคร

.....
ความต้องการนี้จะเป็นตัวผลักดันตัวละคร ให้เกิดการกระทำ

จากนั้นผู้เขียนต้องสร้างอุปสรรคขัดขวางความต้องการนั้น
.........**
สำคัญมาก**.........ความต้องการจะช่วยให้โครงเรื่องพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง

.....
ในหนังสั้นความต้องการของตัวละครหลักมักมีหลายระดับ

 7. โครงสร้างของบท (Structure)
.....
โครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับทั้งหมด

.....
ส่วนย่อยคือ แอ๊กชั่น , ตัวละคร , ฉาก , ตอน , องก์ (1,2,3) , เหตุการณ์ , สถานการณ์ , ดนตรี
สถานที่ ฯลฯ ส่วนย่อยทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นเพื่อหลอมรวมเป็นเรื่อง
แล้วโครงสร้างจะเป็นตัวยึดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นภาพรวมทั้งหมด
 

8. ปูมหลัง (Backstory)
.....
ปูมหลังของเรื่อง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเรื่องในภาพยนตร์จะเกิด

เหตุการณ์ในอดีตจะส่งผลตรงกับอารมณ์ของตัวละครหลัก
.....
ปูมหลังของเรื่องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของตัวละคร

คนเขียนบทต้องกำหนดล่วงหน้าก่อนลงมือเขียนบท แต่ปูมหลังไม่จำเป็นต้องปรากฏอยู่ในบท

ที่มา : จากหนังสือ นัก สร้าง สร้าง หนัง หนัง สั้น ของ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม

edit @ 28 May 2008 14:59:36 by นางสาวหนังสั้น

edit @ 28 May 2008 15:02:16 by นางสาวหนังสั้น

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile surprised smile surprised smile question question question

#3 By (202.29.179.160|202.29.179.160) on 2014-07-21 11:01

embarrassed

#2 By (49.230.152.26|49.230.152.26) on 2014-06-08 19:24

#1 By (58.8.133.125) on 2008-06-26 00:16